Vacature Secretaresse zorg poli Heelkunde (2024)

Functieomschrijving

Is jouw motto; Natuurlijk, dat regel ik gewoon! En ben jij iemand die patiënten graag te woord staat en uitblinkt in secretariële taken? Mooi! Dan zit je op de polikliniek Heelkunde zeker op je plek.

Informatie
Naast de verschillende specialisaties zoals trauma, vaat, gastro-enterologische chirurgie, wond, mama en proctologie beschikt de polikliniek Heelkunde ook over een gipskamer en vaatlaboratorium, waardoor jouw rol uiterst gevarieerd is. Als secretaresse zorg wissel je tussen drie werkplekken: de balie, de telefooncentrale en het secretariaat. Daarom is het van groot belang dat collega’s op jou kunnen vertrouwen. We zoeken een echte teamspeler die proactief is. De werkzaamheden moeten goed worden afgestemd en eventueel worden overgedragen:

 • Beheer van inkomende en uitgaande e-mails en telefoongesprekken.
 • Aanvragen van onderzoeken verwerken.
 • Plannen van polikliniekafspraken en voorbereiden van onderzoeken.
 • Voorbereiding van spreekuren.
 • Informatievoorziening naar zowel arts als patiënt.

Nauwkeurigheid, precisie en een goede inschatting van zaken zoals medicatie of patiëntklachten zijn van cruciaal belang.

Het team en jouw rol in het team
Als secretaresse zorg op de polikliniek Heelkunde maak je deel uit van een team van doktersassistenten en zorgsecretaresses dat continu streeft naar een hogere kwaliteit van zorg en service. Daarnaast werken er medisch specialisten, arts-assistenten, gipsverbandmeester, vaatlaboranten, verpleegkundig specialisten en consulenten. Samen zorg je ervoor dat alles goed verloopt, en daar heb je als secretaresse zorg ook een grote rol in, wij maken dan ook graag gebruik van jouw flexibiliteit, klantgerichtheid en communicatieve vaardigheden.

Functie-eisen

 • Je bent een (medisch) secretaresse of doktersassistent.
 • Kennis van medische terminologie en HIX is fijn, maar werkervaring vinden wij belangrijker.
 • Je bent het visitekaartje van de polikliniek; je bent instaat om de patiënt duidelijk te informeren, dit vraagt om een geduldige en klantgerichte houding.
 • Je kunt snel schakelen, grenzen stellen en prioriteiten stellen.

Binnen de hectische wereld van het ziekenhuis kan het soms best chaotisch zijn. Gelukkig ben jij de rust zelve en weet jij zonder problemen orde in de chaos aan te brengen. Je bent een echt mensenmens; je weet hoe je met gevoelige situaties om moet gaan en beschikt over geduld. Daarnaast sta je graag voor mensen klaar en kun je duidelijk communiceren, bijvoorbeeld als je iets moet uitleggen aan onze patiënten.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband van 24 tot 32 uur. Je werktijden zijn van 08:00 tot 16:30 uur of van 08:30 tot 17:00 uur.
 • Een salaris conform de Cao Ziekenhuizen in FWG 35, op basis van een 36-urige werkweek conform de Cao Ziekenhuizen.
 • Haga arbeidsvoorwaarden, welke van toepassing zijn voor zowel interne als externe sollicitanten.
 • 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering naast je salaris. Je bouwt tevens een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
 • Een contract voor de duur van een jaar, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd bij werkgever HagaZiekenhuis.
 • Goede bereikbaarheid; bus-/tramhalte in de nabijheid van zowel locatie Den Haag als Zoetermeer. Je ov-kosten worden tot maximaal 50% vergoed (naar rato van je contracturen en tot het fiscaal maximum) wanneer je een maand- of jaarabonnement hebt.
 • Met een parkeerabonnement kun je jouw auto parkeren in de overdekte parkeergarage. En er is voldoende ruimte om je fiets overdekt te stallen.

Als HagaZiekenhuis begrijpen we: je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je zelf lekker in je vel én in je werk zit. We helpen je daarom om energie te blijven krijgen van wat je doet. Met:

 • Onze HagaAcademie: hier vind je een gevarieerd aanbod aan onderwijs en opleidingen en word je begeleid bij je leerproces. Oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling is voor ons heel normaal.
 • Bij Hagabeweegt vind je de juiste steun, tips en activiteiten om je veerkracht te behouden. Omdat werken in de zorg is soms onvoorspelbaar is.
 • Onze fietsregeling, waardoor je op een goede (elektrische) fiets fluitend naar je werk fietst én profiteer je van fiscaal voordeel.
 • …en nog meer HagaHappiness zoals korting op cultuur en het HaGala!

Contactinformatie
Ben je nu al enthousiast? We ontvangen graag je sollicitatie! We sluiten deze vacature als de juiste secretaresse zorg is gevonden zijn.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Ilse van Helden via (070) 210 1970. Meer weten over de sollicitatieprocedure of de status van de vacature. Neem dan contact op met Team Recruitment via (070) 210 4500.
Een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en selectiebureaus. We plaatsen deze vacature zowel intern als extern. We vinden het belangrijk om mobiliteit en ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren. Daarom heeft bij gelijke geschiktheid een interne sollicitant voorrang.

Over HagaZiekenhuis

 • Wij besteden veel aandacht aan onze (nieuwe) medewerkers, we vinden het belangrijk dat jij je echt op je plek voelt.
 • Beschik jij nog niet over medische terminologie en triage vaardigheden? Wij kunnen je opleiden.
 • Patiëntvriendelijkheid en klachtgerichtheid staat voorop bij ons.
 • We staan voor een open en veilige werksfeer met ruimte voor het geven en ontvangen van feedback.
Vacature Secretaresse zorg poli Heelkunde (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6019

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.